Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape (DiCaDLand) Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Natura Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης
Αρχεία Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμεικής - Ίδρυμα οικ. Γ. Ψαροπούλου
Αρχείο Bayard Stockton Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρύσανθου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Βασίλη Βασιλικού Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Γ. Δ. Χουρμουζιάδη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ (Αρχείο Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ (ψηφιακή συλλογή) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
Αρχείο Δημήτριου Πλούμη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Ελληνικών Διαλέκτων Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Ευγενίου Δαλέζιου Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Ιπποκράτη Παπαβασιλείου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)