Συλλογές της ημέρας

Συλλογή Γλυπτών Πέτρου Ρουκουτάκη και Άλλων Καλλιτεχνών

Στο Μουσείο Αφής φιλοξενούνται γλυπτά του καταξιωμένου τυφλού γλύπτη Πέτρου Ρουκουτάκη καθώς και έργα ατόμων με προβλήματα όρασης από το εργαστήρι Κεραμεικής και Γλυπτικής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος

Αρχείο οικογένειας Στεφάνου

Η οικογένεια Στεφάνου καταγόταν την Πελοπόννησο και εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο μετά τα Ορλωφικά. Ο Παναγιώτης-Μαρίνος Στεφάνου (1791-1863) Σπούδασε γιατρός στην Πίζα και στο Παρίσι και το 1813 επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου άσκησε το επάγγελμά του ιατροχειρούργου. Ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και της Επιτροπής Αγώνος Ζακύνθου. Μετά από πρόταση του άγγλου αρμοστή μεσολάβησε για την απελευθέρωση των γυναικών του χαρεμιού του Χουρσίτ Πασά που αιχμαλωτίστηκαν μετά την άλωση της Τριπολιτσάς. Τιμήθηκε από την Γ΄Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας (1827) και από τον Οθωνα. Ο Διονύσιος, γιος του Παναγιώτη-Μαρίνου Στεφάνου (1835-1916) σπούδασε νομική στην Αθήνα και στο Παρίσι. Το 1864 διορίστηκε ειρηνοδίκης στην Κέρκυρα και έγινε αρεοπαγίτης το 1873. Το 1882 διορίστηκε νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 1888 προήχθη σε δικαστικό σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου. Ο Δ. Στεφάνου πρωτοεξελέγη βουλευτής το 1890, ενώ από το 1893 ως το 1895 διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο έλαβε μέρος μαζί με τον έλληνα πρεσβευτή Ν. Μαυροκορδάτο στις διαπραγματεύσεις στην Κων/πολη για την υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης (1908-9) επί κυβερνήσεως Γ. Θεοτόκη και το 1909 ανέλαβε τη διεύθυνση του Πολιτικού Γραφείου του βασιλιά Γεωργίου Α΄, θέση από την οποία παραιτήθηκε δύο χρόνια αργότερα. Υπήρξε μέλος πολλών συλλόγων και εταιρειών, καθώς και υψηλόβαθμος τέκτονας. Έγραψε πολλές νομικές μελέτες, άρθρα και βιβλιοκρισίες. Το αρχείο της οικογένειας Στεφάνου αποτελείται συνολικά από έξι (6) φακέλους. Ο πρώτος φάκελος αναφέρεται σε μέλη της οικογένειας του Ιωάννου Θ. Στεφάνου (στον γιο του Πανταζή και τα παιδιά του καθώς και στα παιδιά των γιων του Κωνσταντίνου και Νικολάου). Οι φάκελοι 2-3 αφορούν τον Παναγιώτη-Μαρίνο Στεφάνου (γιο του Θεοδώρου Π. Στεφάνου) και τέλος οι φάκελοι 4-6 τον Διονύσιο Στεφάνου (γιο του Παναγιώτη Μαρίνου Θ. Στεφάνου). Έγγραφα που αφορούν την οικογένεια Στεφάνου βρίσκονται επίσης στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και στην κατοχή απογόνων της οικογένειας Διονυσίου Π. Στεφάνου. Δομή του αρχείου: ΦΑΚΕΛΟΣ 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1750-1840) "Φάκελλος οικιακών εγγράφων" (Φάκελλοι Α'- Η') Οι παρακάτω φάκελοι περιλαμβάνουν δικαιοπρακτικά κυρίως έγγραφα (προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά κ. ά. ) που αφορούν το αναγραφόμενο πρόσωπο και την οικογένειά του. Φακ. Α' Πανταζής Στεφάνου του Ιωάννου (1750-1805) 16 έγγραφα Φακ. Β' Θεόδωρος Στεφάνου του Πανταζή (1794-1811) 3 έγγραφα Φακ. Γ' Κωνσταντίνος Στεφάνου του Πανταζή (1815) 1 έγγραφο Φακ. Δ' Αλέξιος Στεφάνου του Πανταζή (1800-1840) 7 έγγραφα Φακ. Ε' Αικατερίνη Στεφάνου του Πανταζή (1777-1835) 7 έγγραφα Φακ. ΣΤ' Βασιλική Στεφάνου του Πανταζή (1799-1824) 6 έγγραφα Φακ. Ζ' Θεόδωρος Στεφάνου του Κωνσταντίνου του Ιωάννου (1791-1814) 4 έγγραφα Φακ. Η' Ανδρέας Στεφάνου του Νικολάου του Ιωάννου (1796-1829) 3 έγγραφα ΦΑΚΕΛΟΣ 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1791-1863) Χαρέμια Χουρσίτ Πασά (1821-1853) "Φάκελος Α'" Εγγραφα αρ. 1-57, 1821-1853 "Φάκελος Β'" Εγγραφα αρ. 1-28, 1822-1848 ΦΑΚΕΛΟΣ 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1791-1863) Προσωπικά (1787-1863) υποφακ. 3. 1 Οικογενειακά-προσωπικά (1787-1863) υποφακ. 3. 2 Προσωπικά Ονορίνας Π. Στεφάνου (1823-1837) ΦΑΚΕΛΟΣ 4 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δημόσια αξιώματα -Πολιτική και κοινωνική δράση (1864-1916) υποφακ. 4. 1 Δημόσια υπηρεσία (1864-1914) υποφακ. 4. 2 Νομικός Σύμβουλος υπουργείου Εξωτερικών (1883-1905) υποφακ. 4. 3 Υπουργός Δικαιοσύνης και Εξωτερικών (1893-1895) υποφακ. 4. 4 Ελληνοτουρκικός πόλεμος-Πληρεξούσιος Ελληνικής κυβερνήσεως (1897-98) υποφακ. 4. 5 Βουλευτικά - Εκλογικά (1874-1906) υποφακ. 4. 6 Μέλος Εταιρειών, Συλλόγων, Επιτροπών (1864-1916) υποφακ. 4. 7 Τεκτονικά (1857-1916) υποφακ. 4. 8 Αλληλογραφία (1857-1916) ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ υποφακ. 5.1-4 Διάφορες γνωμοδοτήσεις του Δ. Στεφάνου ΦΑΚΕΛΟΣ 6 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Προσωπικά - οικογενειακά (1857-1929) υποφακ. 6. 1 Σπουδές (1857-1865) υποφακ. 6. 2 Κληρονομικά-περιουσιακά (1859-1871) υποφακ. 6. 3 Κοινωνικά-οικογενειακά (1867-1904) υποφακ. 6. 4 Οικογενειακή αλληλογραφία (1847-1908) υποφακ. 6. 5 Διαθήκη και θάνατος Δ. Στεφάνου (1916) υποφακ. 6. 6 Αικατερίνη Δ. Στεφάνου - Γεώργιος και Ιωάννης Δ. Στεφάνου (1896-1929) υποφακ. 6. 7 Ποικίλα Βλ. και την αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91/%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5__%CE%9F%CE%99%CE%9A.pdf.

Για προγραμματιστές

Είστε προγραμματιστής και σας φάνηκε ενδιαφέρον το μητρώο; Μπορείτε να έχετε τις συλλογές του μητρώου για επεξεργασία μέσω γνωστών πρωτοκόλλων.

Μάθετε περισσότερα...

Καλώς ήλθατε στα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ.

Μέσω αυτού ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Oι χρήστες του εργαλείου αξιοποιούν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων) αξιοποιούν τη συλλογική τεχνογνωσία για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το περιεχόμενο του ψηφιακού εργαλείου εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς με φιλοδοξία τη διάδοση του ελληνικού αναλογικού και ψηφιακού περιεχομένου και την πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο. Γι’ αυτό και η συμβολή των χρηστών είναι απαραίτητη.

Το έργο κατέστη εφικτό χάρη και στην πολύτιμη συνδρομή των υπευθύνων των φορέων στους οποίους απευθύνθηκε το ΔΥΑΣ, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Για διορθώσεις, επικαιροποιήσεις στοιχείων ή και για εισαγωγή νέων οργανισμών και συλλογών παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες φόρμες:

  • φόρμα οργανισμών
  • φόρμα συλλογών
και να τις στείλετε στο dyas@academyofathens.gr