Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων

Τίτλος

Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων

Φορέας

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Rare Books Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Συλλογή σπάνιων βιβλίων που ανήκουν στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Θέματα

Ιστορία, Λογοτεχνία, Φιλολογία, Φιλοσοφία, Ιατρική, Λεξικά, Εκπαίδευση, Γεωργία, Οικονομία,

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Λατινικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Τουρκικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : βιβλία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων με φωτογραφία.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ήπειρος 39.23651, 20.71472

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Πόλη

Ιωάννινα

Χώρα

Ελλάδα