Αρχείο Εμμ. Ν. Γεωργακάκη

Τίτλος

Αρχείο Εμμ. Ν. Γεωργακάκη

Φορέας

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Emm. N. Georgakakis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα, ημερολόγια, στρατιωτικές αφηγήσεις του συντάκτη από τον Μακεδονικό Αγώνα μέχρι και την Μικρασιατική Εκστρατεία.

English : Letters, telegrams, official documents, journals, military papers of Georgakakis from the Macedonian Struggle till the Asia Minor Expedition.

Θέματα

Ιστορία, Πολιτική, Στρατιωτική ιστορία, Πολιτική ιστορία, Διεθνείς σχέσεις

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:01:37

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους ερευνητές.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: Τέλη 19ου έως: Μέσα 20ού αιώνα

Έχει ψηφιοποιηθεί ως μέρος της ψηφιακής : Ψηφιακό αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Διεύθυνση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου

Πόλη

Χαλέπα

Χώρα

Ελλάδα